לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?

תמונה עבור שאלה 240