על מי חלה האחריות לניקיונו הפנימי של האוטובוס?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: