מהי המהירות המרבית המותרת (בקמ"ש) לאוטובוס שאינו אוטובוס זעיר (אם לא צוין אחרת בתמרור)?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: