היכן רשאי נהג מונית לעצור לצורך העלאת נוסעים והורדתם בדרך עירונית?