היכן רשאי נהג מונית לעצור לצורך העלאת נוסעים והורדתם בדרך עירונית?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: