מהו אורכו המרבי המותר בחוק של האוטובוס בתמונה?

תמונה עבור שאלה 214