הנוהג ב"רכב סיור" חייב להיות בעל רישיון נהיגה מסוג: