אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: