מותר להחנות אוטובוס הפועל בקו שירות (שלא לצורך העלאה/הורדה של נוסעים):