מהו משך הזמן שעל האוטובוס לעצור בתחנה?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: