האם מותר, בהתאם לרישיון סיור שניתן לאוטובוס, להוביל בלוני גז פחמי?