האם מותר, בהתאם לרישיון סיור שניתן לאוטובוס, להוביל בלוני גז פחמי?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: