מתי חלה חובה להפעיל את מאטי המהירות לסוגיהם, המותקנים ברכב?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: