באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים המותקנים ברכב?