מהו המשפט הנכון בנוגע לחובת הסעה ולשכר נסיעה ברכב ציבורי?