מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?

תמונה עבור שאלה 161