מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?

תמונה עבור שאלה 152