האם מותר לנהוג ברכב כשאחת הדלתות פתוחה?

תמונה עבור שאלה 134