האם הכניסה לדרך שבה הוצב תמרור זה מותרת לאוטובוס זעיר?

תמונה עבור שאלה 1294