כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?

תמונה עבור שאלה 129