האם רשאי נהג מונית להעלות למונית נוסע נוסף בנסיעה שהוזמנה על ידי אחר?