מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 1256


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: