האם הנוסעים במושב האחורי במונית בדרך עירונית פטורים מלחגור חגורת בטיחות?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: