באיזה סוג רכב חייבת לפעול תאורה פנימית ב"זמן תאורה"?