מה משמעותו של התמרור המוצב בדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1230