מה הפעולה שעל הנהג לעשות לפני התחלת הנסיעה באוטובוס?