כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?

תמונה עבור שאלה 1214