האם אוטובוס הוא מקום ציבורי לעניין חוק איסור העישון במקומות ציבוריים?