איזה ציוד חייב להיות באוטובוס המסיע נוסעים בקו עירוני?