היכן יוקצו מקומות לאנשי ביטחון באוטובוס בקו שירות?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: