מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?

תמונה עבור שאלה 1158