העלאת תלמידים לאוטובוס או הורדתם מאוטובוס המיועד להסעת תלמידים תהיה: