האם ההוראות בתקנות החלות על נוסעי אוטובוס יחולו גם על נוסעי מוניות?