האם ההוראות בתקנות החלות על נוסעי אוטובוס יחולו גם על נוסעי מוניות?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: