מהו האורך המרבי של האוטובוס בתמונה המותר בחוק?

תמונה עבור שאלה 1107