בחר במשפט הנכון: החוק אוסר על נוהג רכב לפנות פניית פרסה שמאלה: