מה מספר הנוסעים המרבי שרשאי נהג מונית להסיע במונית?