בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?

תמונה עבור שאלה 1040


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: