המרחק שבין גלגלי הרכב הקרובים לשפת הכביש בחנייה, בעצירה ובעמידה, ובין המדרכה לא יהיה יותר מ-:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: