כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?

תמונה עבור שאלה 994