האם החובות והאיסורים החלים על רכב מסחרי חלים גם על רכב משא?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: