האם נוהג ברכב רשאי לעבור את המהירות המרבית המותרת בשעת עקיפה?