כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 946