מדוע אסור להתקין אביזרים קשיחים ובולטים בתא הנוסעים?