בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?

תמונה עבור שאלה 892


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: