מה הסכנה הטמונה בלחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים הקדמיים?