כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:

תמונה עבור שאלה 830