מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?

תמונה עבור שאלה 813