מהי חובתו של נהג שהרגיש שחלק מן המטען שהוא מוביל נפל על הכביש?