הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של: