אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?

תמונה עבור שאלה 784