תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: