מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: